जर्मनीने पुन्हा तयार केलेले पुन्हा केले, आता तो त्याच देशातील Amazonमेझॉनचा सर्वोत्कृष्ट विक्रेता आहे